Agnieszka Muszyńska

DrBest > Zespół > Rehabilitacja > Agnieszka Muszyńska

Profil

Mgr położnictwa od 1991 r pracuje w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej, Certyfikowany Doradca Laktacyjny (Nr rej. CNoL 0133/2010/CDL). Wykładowca i trener praktyk w Centrum Nauki o Laktacji. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.

Prowadzi Poradnię Laktacyjną przy szpitalu od 2011 roku udzielając świadczeń zdrowotnych obejmujących edukację zdrowotną, badanie, diagnozę i leczenie w zakresie fizjologii i patologii laktacyjnej włącznie ze złożonymi problemami laktacyjnymi, rzadkimi, przewlekłymi, powikłanymi o przyczynach trudnych do ustalenia, nie poddającymi się leczeniu w ramach podstawowej opieki laktacyjnej.

Porada laktacyjna obejmuje: zebranie wywiadu; badanie mamy (badanie piersi); badanie dziecka (w tym ważenie dziecka), ocenę przyrostów macy ciała dziecka; obserwację aktu karmienia z oceną efektywności ssania; korektę pozycji mamy , pozycji dziecka i przystawienia do piersi; edukację mamy w zakresie odżywiania w czasie laktacji, postępowania w nawale mlecznym, przy poranionych, „trudnych” brodawkach. W czasie Porady omawiamy metody aktywizacji dziecka przy piersi, postępowanie w przypadku choroby czy oddzielenia dziecka od matki i jeśli jest potrzeba to omawiamy sposoby stymulacji laktacji i jej utrzymania na odpowiednim poziomie oraz wskazania i metody dokarmiania dziecka. Zapraszamy również do rozmowy na temat rozszerzania diety u niemowląt. Przygotowujemy kobiety ciężarne do karmienia piersią również te, które wiedzą, że po porodzie mogą być oddzielone od swoich dzieci (np. w przypadku wady serc u płodu lub innych). Wizyta trwa 60 – 90 minut.