Funkcjonalny trening medyczny
Funkcjonalny Trening Medyczny jest zindywidualizowaną formą ćwiczeń, która łączy trening personalny i fizjoterapię. Trening ma za zadanie zmniejszyć ryzyko odniesienia kontuzji  i przeciążeń oraz zwiększyć efektywność ćwiczeń. Celem FTM jest m.in. poprawa ruchomości stawów, poprawa wytrzymałości, siły i mocy, poprawa propriorecepcji, zmniejszenie poziomu zawartości tkanki tłuszczowej oraz dolegliwości bólowych. Pierwszy trening poprzedzony jest wnikliwą analizą, na której podstawie  identyfikowane są zaburzenia wzorców ruchowych i asymetrie. Dzięki ocenie funkcjonalnej możliwe jest stworzenie idealnego planu treningowego dostosowanego według potrzeb klienta.

Dla kogo:
– trening dla osób przygotowujących się do czynności dnia codziennego po przebytych urazach i operacjach
– trening dla osób z dolegliwościami ortopedycznymi, krążeniowo-oddechowymi, metabolicznymi, reumatologicznymi
– trening profilaktyczny dla osób chcących zapobiegać kontuzjom
– trening zdrowotny dla osób chcących ćwiczyć bezpiecznie
– trening dla osób przygotowujących się do powrotu do uprawianej dyscypliny sportowej po odniesionych  kontuzjach

Zapraszamy!