Terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych z uszkodzeniem ośrodkowego i/lub obwodowego układu nerwowego.

Diagnoza i terapia neurologopedyczna obejmuje:

 • Opóźniony rozwój mowy
 • Terapię dzieci niemówiących z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji
 • Dyzartrię
 • Niedokształcenie mowy z powodu niedosłuchu
 • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (NMPK, afazja dziecięca)
 • Niedokształcenie mowy z powodu niepełnosprawności intelektualnej
 • Afazję
 • Jąkanie

Metody i techniki terapeutyczne dobieramy indywidualnie do pacjenta w zależności od wyniku przeprowadzonej wcześniej diagnozy funkcjonalnej i komunikacyjnej.
W naszej poradni pracujemy na pomocach amerykańskich firm ARK Therapeutic i TALKTOOLS.
W terapii wykorzystujemy Elastyczny Terapeutyczny Taping (Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders).

WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI 0-3

Opieka neurologopedy w tym wieku obejmuje ocenę budowy aparatu artykulacyjnego ( warg, języka, podniebienia twardego i miękkiego), ocenę funkcji fizjologicznych w obrębie narządu żucia (oddychanie, połykanie) i ocenę rozwoju mowy. U nas znajdą Państwo również wsparcie w zakresie terapii karmienia.

Jeżeli Twoje dziecko:

 • jest wcześniakiem lub dzieckiem z grupy ryzyka okołoporodowego
 • ma trudność z karmieniem i/lub jedzeniem, nie gryzie, nie żuje, ma problemy z połykaniem
 • było karmione sondą
 • nadmiernie ślini się, ma otwartą buzię
 • nie mówi lub mówi bardzo mało, mówi niewyraźnie
 • ma zdiagnozowane opóźnienie psychoruchowe, zaburzenia rozwojowe lub zespół genetyczny

W ramach wczesnej interwencji logopedycznej wspieramy rozwój mowy i już od samego początku dbamy o prawidłowy rozwój niemowlęcia. Prowadzimy instruktaż pielęgnacyjny w zakresie karmienia ( karmienia piersią, karmienia butelką). W ramach terapii karmienia uczymy prawidłowego pobierania pokarmu z łyżeczki, naukę picia z kubeczka. Naukę żucia i gryzienia prowadzimy z min. wykorzystaniem masażu wnętrza jamy ustnej, masażu logopedycznego, stymulacji sensoryczno – motorycznej.