W ramach terapii neurologopedycznej proponujemy również terapię karmienia dla wszystkich dzieci u których obserwujemy jakiekolwiek trudności ze spożywaniem pokarmów. Terapia karmienia ma na celu naukę spożywania pokarmu w bezpieczny, efektywny i komfortowy sposób. Staramy się, by dziecko  poprzez zabawę uczyło się jeść i oswajało nowe produkty. Chcemy, aby jedzenie było przyjemnością zarówno dla dziecka, jak i rodziców. Przed rozpoczęciem terapii prowadzimy dokładną diagnozę zgłaszanych i obserwowanych przez rodziców trudności.

Terapia karmienia obejmuje min.:
– dobór odpowiedniej pozycji do karmienia dla dziecka
– stymulację  ssania u niemowląt
– naukę karmienia z łyżeczki
– trening gryzienia, odgryzania oraz żucia
– wprowadzanie nowych pokarmów
– naukę picia z kubeczka
– terapię nadwrażliwości oralnej
Naszym zadaniem jest również dobranie odpowiedniej konsystencji, faktury, smaku pokarmu, a także akcesoriów do karmienia uwzględniając etap rozwoju oraz możliwości dziecka.
Zajęcia z zakresu terapii karmienia odbywają się regularnie, we współpracy z rodzicami dziecka.

Prowadzimy terapię karmienia u dzieci:
– z mózgowym porażeniem dziecięcym
– z zespołami genetycznymi
– przejawiającymi trudności z jedzeniem nowych pokarmów
– z awersją pokarmową czy wybiórczością pokarmową
W ramach terapii karmienia proponujemy naukę jedzenia drogą doustną dla dzieci, które karmione są przez sondę/zgłębnik albo są żywione przez PEG (przezskórną gastrostomię endoskopową).
Jesteśmy po to, by wspierać rodziców i dzieci z zakresie rozwoju funkcji pokarmowych i umiejętności jedzenia.

Zapraszamy!