Agnieszka Muszyńska

DrBest > Zespół > Rehabilitacja > Agnieszka Muszyńska

Profil

Mgr położnictwa (26 lat pracy w szpitalu położniczo – ginekologicznym), Certyfikowany Doradca Laktacyjny (Nr rej. CNoL 0133/2010/CDL). Wykładowca i trener praktyk w Centrum Nauki o Laktacji. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców laktacyjnych

Prowadzi Poradnię Laktacyjną (od 6 lat) udzielając świadczeń zdrowotnych obejmujących edukację zdrowotną, badanie, diagnozę i leczenie w zakresie fizjologii i patologii laktacyjnej włącznie ze złożonymi problemami laktacyjnymi, rzadkimi, przewlekłymi, powikłanymi o przyczynach trudnych do ustalenia, nie poddającymi się leczeniu w ramach podstawowej opieki laktacyjnej.

Porada laktacyjna obejmuje: zebranie wywiadu; badanie mamy (badanie piersi); badanie dziecka (w tym ważenie dziecka), ocena przyrostów macy ciała dziecka; obserwacje aktu karmienia z oceną efektywności ssania; interwencje (korekta pozycji mamy , pozycji dziecka i przystawienia do piersi, instruktarz i inne). Edukacja matki w zakresie: odżywiania w czasie karmienia, postępowania w nawale mlecznym, postępowania przy poranionych, trudnych brodawkach, metod aktywizacji dziecka przy piersi, postępowania w przypadku choroby, oddzielenia dziecka od matki – stymulacja laktacji i jej utrzymanie, wskazań do dokarmiania. Wizyta trwa 60 – 90 minut.