doctorbest pl logo

Uszkodzenie obrąbka typu SLAP

slap lesion

Staw ramienny utworzony jest z panewki znajdującej się na łopatce oraz z głowy kości ramiennej. Powierzchnia panewki jest dodatkowo poszerzona o strukturę włóknisto-chrzęstną zwaną obrąbkiem, aby lepiej stabilizować głowę kości ramiennej która jest wielokrotnie większa. Uraz typu SLAP (Superior Labrum Anterior Posterior) dotyczy uszkodzenia górnej części obrąbka stawu ramiennego jak i przyczepu bliższego głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia. Ścięgno tego mięśnia odchodzi od guzka nadpanewkowego, jednak część włókien przyczepia się również do obrąbka. Uszkodzenie typu SLAP następuje w wyniku sumowania się mikroprzeciążeń spowodowanych pociąganiem za górną część obrąbka przez ścięgno mięśnia dwugłowego ramienia. W grupie ryzyka znajdują się osoby starsze u których dochodzi do zaburzeń ukrwienia tej okolicy, oraz sportowcy głównie wykonujący rzuty np. piłkarze ręczni czy oszczepnicy.

Wyróżniamy 4 stopnie uszkodzenia obrąbka:

  1. Zwyrodnienie lub wystrzępienie bez cech niestabilności
  2. Rozerwanie z oderwaniem obrąbka od panewki w części górnej
  3. Uszkodzenie typu rączki od wiadra z zachowaniem ciągłości ścięgna m. dwugłowego ramienia
  4. Uszkodzenie typu rączki od wiadra z przerwaniem ciągłości ścięgna m. dwugłowego ramienia

Diagnoza uszkodzenia obrąbka opiera się na wywiadzie oraz badaniu klinicznym, należy jednak potwierdzić to za pomocą rezonansu magnetycznego. Stwierdzenie uszkodzenia obrąbka kwalifikuje pacjenta do operacji polegającej na ponownym przytwierdzeniu obrąbka i/lub ścięgna głowy długiej bicepsa za pomocą kotwic, których liczba jest zależna od stopnia uszkodzenia. Powrót do pełnej aktywności jest zależny od stopnia uszkodzenia oraz wykonanej operacji i może trwać od 3 do 6 miesięcy.

Ostatnio na blogu

Skontaktuj się z nami

Zobacz również