doctorbest pl logo

Kaltenborn

kaltenborn

Ortopedyczna Terapia Manualna Kaltenborna i Evjentha to metoda leczenia i badania pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu opracowana przez fizjoterapeutów: Freddyego M. Kaltenborna oraz Olafa Evjentha. Cały system został oparty na dorobku naukowym ortopedów Jamesa Cyriaxa i Jamesa Mennella oraz osteopaty Alana Stoddarda. Terapeuci wyszkoleni w ściśle określonym systemie otrzymują certyfikat honorowany w kraju i za granicą. Terapeuta na podstawie zlecenia lekarskiego oraz szczegółowego badania wykonanego wg ściśle określonego schematu dokonuje oceny biomechanicznej oraz funkcjonalnej pacjenta.

W zależności od wyników badania fizjoterapeuta wdraża postępowanie przeciwbólowe, poprawiające ruchomość stawów bądź zapobiegające nadmiernej hipermobilności. Ograniczenie ruchomości określa się mianem hypomobilności. Może być ono spowodowane obkurczeniem torebki stawowej, skróceniem mięśni, zrostem osłonki nerwu z tkankami otaczającymi itp. Techniki mobilizacyjne możemy podzielić na mobilizacje stawowe (trakcja i ślizg), mobilizacje nerwów i tkanek miękkich (masaż funkcyjny, poprzeczny, poizometryczna relaksacja, stretching). Wszystkie techniki wykonujemy w sposób bezbolesny.

Oprócz technik manualnych koncepcja wykorzystuje rozbudowany system ćwiczeń niezbędny do pracy z pacjentami posiadającymi nadmierną ruchomość stawów. Trening wykorzystuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie stabilizujące staw oraz ćwiczenia poprawiające propriocepcję.

Picture of Doctor Best

Doctor Best

Skontaktuj się z nami

Zobacz inne nasze usługi