Monika Piechota

DrBest > Zespół > Monika Piechota

Profil

Neurologopeda kliniczny z Wczesną Interwencją Logopedyczną,

Pedagog specjalny, Specjalista Emisji głosu

Wykształcenie:

 • Studia z Neurologopedii klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Wydziale Nauk o Zdrowiu,
  Uniwesytet Medyczny we Wrocławiu
 • Studia z zakresu Logopedii, Akademia Pedagogiki Specjalnej
  im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Studia kwalifikacyjne z zakrsu Emisji Głosu na Wydziale Artystycznym,Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi zdobyła m.in.
na Pododziale Dziennym Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Zagórzu w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Ośrodku Psychiatrii Dziecięcej, w Centrum Terapeutycznym UniqueCenter, w Szkole Specjalnej, w Przedszkolu Integracyjnym przy CZD, w szkołach publicznych i innych centrach specjalistycznych (m.in. Klinice nOvum).

 

Ukończone szkolenia, warsztaty, kursy

 • Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi (prowadzący dr T. Kaczan)

 • Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna (prowadząca dr A. Regner)

 • Rehabilitacja małego dziecka na oddziale szpitalnym (prowadząca A. Trafalska)

 • Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów (prowadząca J. Kowalewska)

 • Karmienie terapeutyczna (prowadząca M.Habik)

 • Terapia dzieci z uszkodzonym słuchem metodą werbo-tonalną (prowadząca dr n.hum. A. Prożych)

 • Neurostrukturalna reorganizacja rozwoju dziecka. Wprowadzenie do metody Padovan (prowadząca S.Kulen-Gey)

 • Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów niemówiących i z trudnościami
  w porozumiewaniu się (I stopień)

 • Makaton (I stopień)

 • Komunikacja alternetywna i wspomagająca (szkolenie)

 • SLI specyficzne zaburzenia językowe (szkolenie)

 • Wpływ zaburzeń słuchu i alergii na edukację dzieci – Ośrodek Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy „AUDIOLAND” w CZD (konferencja)

 • Uczeń z zaburzeniami psychicznymi – jak sobie radzić? (konferencja)

 • Zrozumieć to pomóc. Uczeń z Zespołem Aspergera (warsztaty)

Specjalizuję się:

 • we wczesnej interwencji neurologopedycznej w przypadku nowowrodków i niemowląt z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego

 • w terapii zaburzeń mowy dzieci i młodzieży do 18 r.ż. z różnymi zaburzeniami tj.: zespoły genetyczne, zespoły metaboliczne, CZR, ZA, MPD, mutyzm, opóźniony rozwój mowy, afazje, wady słuchu oraz inne zaburzenia

 • w terapii zaburzeń karmienia osób z zaburzeniami ustno-twarzowymi

 • w przygotowywaniu i prowadzeniu warsztatów z zakresu technik oddychania (głębokiej relaksacji), prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć z zakrsu emisji głosu i dykcji dla dorosłych

 • w terapii typowych wad artykulayjnych

 • w prowadzeniu komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej

Kontakt