Marta Giza

DrBest > Zespół > Rehabilitacja > Marta Giza

Profil

DOŚWIADCZENIE:
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w poradniach logopedycznych i w
przedszkolach.

WYKSZTAŁCENIE:
Studia podyplomowe z zakresu neurologopedii (Collegium Humanum) – w trakcie
Studia magisterskie „Pedagogika specjalna, specjalność: logopedia”- Akademia Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA I WARSZTATY:
– „Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne” (prowadząca A.
Gładowicz-Bojarska)
– „Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z wieloraką
niepełnosprawnością. Poziom I” (prowadząca M. Jerzyk)
– „Obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe. Wpływ na pracę narządów artykulacyjnych i
wady wymowy” (prowadząca K. Francuz-Matwiejczyk)
– „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących,
autystycznych, z afazją)” (prowadząca Z. Orłowska-Popek)
– „Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®” (prowadząca K. Sedivy-Mączka)
– „Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka, diagnoza i terapia przed i po zabiegu
(prowadząca A. Rosińska)
– „Wczesna opieka nad pacjentem z rozszczepem wargi i podniebienia” (prowadząca E.
Radkowska),
– „Wokół dorosłości osób ze spektrum autyzmu” (prowadzący K. Majewska, M. Tratkiewicz)

W KLINICE DRBEST PROWADZI:
– diagnozę i terapię zaburzeń artykulacyjnych u dzieci i dorosłych,
– terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (od lat 3)

Kontakt