Marta Giza

DrBest > Zespół > Rehabilitacja > Marta Giza

Profil

DOŚWIADCZENIE:

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w  poradni logopedycznej i w przedszkolach.

WYKSZTAŁCENIE:

2019 –  2021  – studia magisterskie – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: logopedia

Praca magisterska: „Sposoby porozumiewania się a funkcjonowanie społeczne osób dorosłych z mpd”

2016 – 2019 – studia  licencjackie – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: logopedia

KURSY  I  SZKOLENIA:

17.07.2021 r.- „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)” organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej

10.07.2020 r. – warsztaty „Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®” organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej

26.04.2019 r. – warsztat „Wczesna opieka nad pacjentem z rozszczepem wargi i podniebienia”, który odbył się w ramach konferencji „Dysfagia-przełknij to!”

26.04.2019 r. – I Studencka Konferencja Logopedyczna „Dysfagia – przełknij to!”

22.03.2019 r.  – warsztaty „Wokół dorosłości osób ze spektrum autyzmu” w ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy „W świat autyzmu”

 

ZAINTERESOWANIA:

– gra na flecie poprzecznym

– turystyka górska

Kontakt