Marcelina Przeździęk

DrBest > Zespół > Rehabilitacja > Marcelina Przeździęk

Profil

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta NDT-Bobath.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia. Ukończyła podyplomowe studia neurologopedyczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako neurologopeda w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego i Ośrodku Intensywnej Terapii Olinek. Obecnie pracuję na Oddziale Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci i w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

WYKSZTAŁCENIE
Pedagogika specjalna, specjalność logopedia (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
Studia podyplomowe z zakresu neurologopedii (SWPS, Warszawa)
Kurs Podstawowy NDT-Bobath i NDT-Bobath Baby – uzyskany certyfikat terapeuty metody NDT-Bobath
Doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu

UKOŃCZONE SZKOLENIA, WARSZTATY, KURSY
Elastyczny Terapeutyczny Taping w zaburzeniach głowy, szyi i twarzoczaszki (ETT-HNO) (prowadząca Esther de Ru, PT, PPT, OMT)
WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE – MODUŁ I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy. (prowadząca A. Łada)
WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ II: Wczesne zaburzenia funkcji oralnych /pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych/ u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego. (prowadząca dr A. Łada)
Metody pracy z nadwrażliwością oralną w terapii logopedycznej (prowadząca M. Łukaszewska)
Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne (prowadząca M. Baj-Lieder)
Terapia karmienia- ujęcie sensoryczno – motoryczne (prowadząca Lori Overland, M.S.CCC-SLP, C/NDT)
SOFFI – Wspomaganie karmienia doustnego niemowląt z zaburzeniami żywienia (prowadząca Erin Sundseth Ross, PhD, CCC SLP)
Makaton stopień I (prowadzący dr B.B. Kaczmarek)
VB-MAPP. Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem (Prowadzacy dr M. Sundberg)
Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny (prowadząca I. Brzozowska-Misiewicz)
Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno – motorycznym (prowadząca Marta Baj- Lieder)
Understanding Sensory Differences for SLP ( prowadząca Monika Purdy, M.A., CCC-SLP)
Solving the Puzzle of Autism:u Using Tactile Therapy techniques ( prowadząca Monika Purdy, M.A.,
CCC-SLP)
Terapia zaburzeń połykania (prowadzące Prakseda Szyper, Andrea Hys)

W KLINICE DRBEST PROWADZI
– diagnozę i terapię neurologopedyczną niemowląt i dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym i z zaburzeniami neurorozwojowymi,
– diagnozę i terapię zaburzeń artykulacyjnych u dzieci i dorosłych,
– diagnozę i terapię zaburzeń połykania u dzieci i dorosłych,
– terapię zaburzeń karmienia,
– terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
– terapię neurologopedyczną pacjentów z dyzartrią;

Marcelina Przeździęk - ZnanyLekarz.pl