Kamila Dołgań

DrBest > Zespół > Rehabilitacja > Kamila Dołgań

Profil

Jestem logopedą klinicznym, audiologiem, aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z neurologopedii oraz wczesnej interwencji logopedycznej. Pracuję w szpitalu na oddziale terapii i rehabilitacji neurologicznej, obszarem moich zainteresowań zawodowych jest diagnoza i terapia zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym u dzieci i dorosłych Wyznaję zasadę całościowego podejścia do diagnozy logopedycznej, włączając innych specjalistów. Wiąże się to z szukaniem przyczyn powodujących dane zaburzenia oraz ich usuwaniem w celu osiągnięcia skutecznych i trwałych efektów terapii. Swoje doświadczenie i pasję do logopedii staram się wzbogacać o nowe szkolenia i lekturę o tematyce neurologopedycznej oraz audiologicznej. Jestem specjalistą, który pomaga innym ale również sama uczę się od swoich pacjentów, którzy są dla mnie najlepszą motywacją do działania i sprawdzianem zdobytych umiejętności.
Wykształcenie
Studia licencjackie Logopedia z Audiologią – UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Studia magisterskie Logopedia ogólna i kliniczna – WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny
Studia podyplomowe specjalność Neurologopedia oraz Wczesna Interwencja Logopedyczna – Collegium Humanum (obecnie)
Ukończone szkolenia
Kinesiotaping w logopedii, medycynie estetycznej twarzy i fizjoterapii stomatologicznej. (prowadząca E. Mikołajewska)
Ankyloglosia – krótkie wędzidełko języka diagnoza i terapia przed i po zabiegu. (prowadząca A. Rosińska)
Masaż logopedyczny sfery orofacjalnej. (prowadząca S. Szober)

Obszar pracy w klinice DRBEST
• Terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (od lat 3)
• Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych u dzieci i dorosłych
• Diagnoza i terapia zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym u dorosłych (afazja, apraksja, dyzartria)
• Diagnoza i terapia zaburzeń połykania u dorosłych

Kontakt