Gabriela Gamracy-Sarzyńska

DrBest > Zespół > Rehabilitacja > Gabriela Gamracy-Sarzyńska

Profil

Logopeda ogólny i kliniczny, nauczyciel języka polskiego jako obcego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna. Doświadczenie
praktyczne zdobywała w wielu warszawskich przedszkolach (zwykłych i
integracyjnych), szkołach i żłobkach jak i na Oddziale Neurologicznym
w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, na Oddziale Rehabilitacji
Neurologicznej w Szpitalu Grochowskim w Warszawie, w Klinice
Neonatologii i Intensywne Terapii Noworodka, w Klinice Otolaryngologii,
w Centralnym Szpitalu Klinicznym: w Pracowni Patofizjologii Głosu i
Mowy, oraz w Przyszpitalnej Poradni Logopedycznej przy ul. Banacha w
Warszawie i wielu innych.
Dodatkowo ukończyła specjalizację jako nauczyciel języka polskiego
jako obcego
Od 2019 r. związana ze Szkołą Podstawową Montessori w Warszawie,
pracuje głównie z dziećmi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
Ponad to od lat prowadzi logorytmikę w żłobkach i zajęcia
aktywizujące mowę dla dzieci od 0-3 lat.

Największe doświadczenie ma w terapii osób z zespołem Aspergera,
osób z autyzmem, z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią
oraz zaburzeniami głosu.

WYKSZTAŁCENIE
Logopedia ogólna i kliniczna (Uniwersytet Warszawski, licencjat)
Logopedia ogólna i kliniczna (Warszawski Uniwersytet Medyczny,
magister)

UKOŃCZONE SZKOLENIA, KURSY

„Diagnoza i terapia miofunkcjonalna”.

„Praca z uczniem z zespołem Aspergera.”

„Masaż logopedyczny dziecka od podstaw.”

„Opóźniony rozwój mowy. Terapia dziecka z opóźnionym rozwojem
mowy.”

W KLINICE DR  BEST PROWADZI
– diagnozę i terapię logopedyczną dzieci od 3 lat
– diagnozę i terapię zaburzeń artykulacyjnych u dzieci i dorosłych
– terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
– terapię logopedyczną dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
– terapię logopedyczną pacjentów z afazją, dyzartrią, dysfagią
– terapię zaburzeń głosu związanych z nieprawidłową emisją głosu

Kontakt