Agnieszka Polak

DrBest > Zespół > Agnieszka Polak

Profil

Jest absolwentką studiów dziennych na kierunku  Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez liczne praktyki i staże, a także pracę zawodową w dwóch Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych,  centrum intensywnej terapii, a także Przedszkolu Terapeutycznym. Zajmuję się:
-terapią wad wymowy
-terapią opóźnień w nabywaniu mowy i języka
-Komunikacją Alternatywną i Wspomagającą AAC
Ciągle kształci się  poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach, a także studia podyplomowe. Pracuje przy pomocy wielu metod, między innymi metody werbotonalnej.

Kontakt