Fizjoterapia neurologiczna jest istotną częścią leczenia zaburzeń funkcjonalnych spowodowanych udarami i urazami mózgu, urazami rdzenia kręgowego, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, chorobami nerwów obwodowych oraz innymi chorobami układu nerwowego.

Celem fizjoterapii i rehabilitacji neurologicznej jest wspieranie pacjentów w osiąganiu maksymalnych możliwości funkcjonalnych oraz poprawa jakości ich życia. W praktyce pomagamy pacjentom realizować określone przez nich cele i przezwyciężać ograniczenia wynikające z choroby.

Charakterystyka objawów tej samej choroby może różnić się u poszczególnych pacjentów. Na przykład osoby po udarze mózgu mogą różnić się rozkładem i nasileniem niedowładu, stopniem upośledzenia czucia, brakiem lub obecnością zaburzeń mowy, zaburzeń połykania czy zaburzeń poznawczych (np. pamięci lub uwagi). Dlatego wszelkie interwencje terapeutyczne dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i stanu pacjenta.

Dzięki standardowym lub spersonalizowanym testom na bieżąco weryfikujemy stopień opanowania umiejętności ważnych dla pacjenta. Regularne wykonywanie testów funkcjonalnych umożliwia ocenę realizacji założonych celów oraz ewentualną modyfikację terapii.

Jeżeli choroba z którą się zmagasz ogranicza Twoją sprawność. Jeżeli chcesz to zmienić i uzyskać większą samodzielność w czynnościach codziennych – zapraszamy!

Terapeuci specjalizujący się w fizjoterapii neurologicznej niosą skuteczną pomoc osobom cierpiącym z powodu:

  • udarów mózgu
  • urazów czaszkowo-mózgowych
  • stwardnienia rozsianego
  • urazów rdzenia kręgowego
  • chorób zapalnych układu nerwowego
  • stanów po nowotworach układu nerwowego
  • choroby Parkinsona
  • chorób nerwów obwodowych oraz innych chorób układu nerwowego.