suche igłowanie

Suche igłowanie

Suche igłowanie, zwane również igłowaniem punktów spustowych to zastosowanie stałych igieł  ( igieł akupunkturowych) do terapii bólu mięśniowego, w tym bólu o charakterze mięśniowo-powięziowym. Suche igłowanie jest stosowane również jako stymulację domięśniowego (IMS). Suche igłowanie jest częścią nowoczesnej medycyny zachodniej wspartej badaniami naukowymi.
Używamy suchego igłowania w celu uwolnienia lub dezaktywacji punktu spustowego co daje złagodzenie bólu, poprawę zakresu ruchomości. Ten rodzaj zabiegu pomaga przyspieszyć powrót pacjenta do pełnego zdrowia. Podczas zabiegu terapeuta nosi rękawiczki i przestrzega zasad aseptyki.