badanie metodą IAOM

IAOM

IAOM jest organizacją zajmującą się szkoleniem lekarzy i fizjoterapeutów w dziedzinie Medycyny Ortopedycznej oraz Terapii Manualnej. Powstała ona w roku 1978 z inicjatywy doktora Jamesa Cyriaxa, który w latach powojennych stworzył podwaliny współczesnej diagnostyki i terapii dysfunkcji mięśniowo-szkieletowych. Obecnie terapia IAOM zawiera w sobie elementy rozmaitych terapii – wszystko po to, aby po dokładnym zdiagnozowaniu …

Więcej